Защо да изберем частното образование

Всяка година хиляди родители избират училище за своите деца. Вероятно това е една от най-важните житейски стъпки, определяща пътя в израстването на всеки човек. Разбира се, не са малко примерите, в които човек без образование се справя достатъчно добре в живота, както и обратното. Но със сигурност изборът на училище не трябва да е прибързано решение, а информирано и целенасочено такова. Пред родителите стоят множество въпроси, на които търсят отговор – дали детето ще се впише в средата, млад и амбициозен или опитен и утвърден учителски екип е по-добрият вариант, частно или държавно училище да избера. Всеки има свои критерии, съобразно които решава къде да запише детето си. 

Училищата трябва да създават среда, в която бъдещият ученик може да се развива интелектуално, емоционално и социално. 

Ето защо екипът на ЧОУ „Цар Симеон Велики” подготви няколко съвета за избора на училище, както и дава отговор на въпроса какви са предимствата на частното образование.

Индивидуален подход

Най-честата картина в класовете в държавните училища е един учител да трябва да отговаря за 25 (понякога и повече) ученици. Това е породено от липсата на квалифицирани кадри и административни формалности и не е съобразено с нуждите на децата. В този случай индивидуалният подход към ученика се губи, тъй като времето на учителя е разделено между всички. Броят на децата в класовете в частния сектор е поне наполовина. По този начин възпитаникът получава нужното внимание и напътствия от своя преподавател. С индивидуалното обучение и подход напредъкът на всеки ученик е много по-осезаем.

Съвет: Търсете училище, в което подкрепят индивидуалното развитие и таланти и се съобразяват с нуждите на детето ви. Придобитите знания, а не получените оценки, са ориентир за качеството и нивото на обучението.

Среща с потенциалните преподаватели

Учителската професия изисква отдаденост. Тя се превръща в мисия и начин на живот.  За да се почувства едно дете част от училищната среда е важно да има доверие на учителя и да го приема като близък човек, но с уважение към статута му. Преподавателите в частните училища успяват да се сближат със своите възпитаници именно поради факта, че броят на децата, на които преподават, е по-малък. Освен това, по този начин самият учител има възможност да развива своя потенциал, а с това и да насърчава развитието на децата.

Съвет: При избора на училище се запознайте с класния ръководител на класа, в който ще попадне детето ви. Първото впечатление от личния ви контакт, а не мнение прочетено във форумите или социалните мрежи, ще ви даде много по-точна представа за отношението на преподавателя към работата.

Споделена отговорност

Образованието е споделена отговорност между училището, родителите и ученика. Със сигурност като родители не трябва да очаквате, че ангажиментите ви към образованието на детето ви приключват до избора на училище. Участието ви в училищния живот е от ключово значение. Затова е важно и училището да предоставя тази възможност на родителите, като в това не влизат регулярните родителски срещи. 

Съвет: Ако искате да участвате повече в обучението на детето си, частните училища дават тази възможност. Изберете училище, в което въвличат родителите в училищния живот с извънкласни дейности, спортни празници, регулярни срещи с учителите. 

Създаване на общност

Когато училището се усеща повече като общност, учениците се чувстват по-сигурни, повече на мястото си и по-ангажирани към обучението. Свързано е с просперитета на групата, общото израстване и вървенето наравно с останалите. Никой не би желал да „отпадне” от общността. Поради редица фактори, държавните училища трудно създават усещането за общност, тъй като то изисква повече ресурси и гъвкавост на образователната структура, докато частните училища полагат специални усилия в тази насока.

Съвет: Запознайте се с ценностите, заложени в програмата на училището и как успяват да ги предадат на своите възпитаници. Разберете има ли училището стратегия за създаване на общност от ученици с еднакви интереси, както и какви усилия полага ръководството, за да възпита у децата качества като толерантност и уважение. 

Безопасност

Безопасността е друг основен приоритет за повечето родители, когато става въпрос за училищата. Повишената безопасност в частните училища до голяма степен е резултат на по-големи ресурси и по-ниско съотношение учител-ученик. На подозрителното поведение и при инциденти може да се реагира много по-бързо. Когато в училище има повече възрастни е по-лесно учениците да бъдат контролирани.  

Съвет: Частните училища могат да осигурят безопасната среда, която цените за вашето дете. Контролът по отношение на влизане и излизане в училище, ограниченият достъп на родителите до сградата не трябва да ви смущава, а напротив. 

Здравословно хранене и възможност за разнообразна физическа активност

Все повече хора се убеждават в ползите на здравословното хранене. Училищната среда е едно от основополагащите места за изграждане на всякакви добри навици.  Затова е важно на учениците да се предлага редовно пълноценно хранене и достатъчно физическа активност. С второто вярваме, че навсякъде биха се справили, но щом се отнася до храненето, държавните училища имат голям пропуск. Полуфабрикатната, пакетирана и непълноценна храна в училище е недопустима.

Тук е мястото да обърнем и внимание, че повечето частни училищата разполагат с по-добри площадки и салони за физическа активност в сравнение с държавните, както и разнообразие от спортове и дори плувни басейни. 

Съвет: Ако сте по-взискателни към менюто на детето си, изберете училище, в което предлагат здравословна и сезонна храна за учениците. Оптималният вариант е училището да разполага със собствена кухня и всички ястия да се приготвят на място, непосредствено преди консумация.

Такса

И накрая няколко думи за таксите, които са неизбежна част от частното образование, в сравнение с безплатното държавно образование. 

Много частни училища предоставят най-висококачествените възможности за образование. Това може да включва всичко – от най-съвременните инструменти за обучение и технологии до учители със специализирани знания. Инвестицията в частно образование дава възможност на семейството да даде приоритет на развитието на детето си, за да бъде успешно. Таксата e инвестиция в бъдещето му развитие. Силната подкрепа на общността, активното участие на родителите и персонала и единната ценностна система също допринасят за цялостното качество на училището и са фактори, които трябва да се вземат предвид при определяне на подходящото за вашето дете.

About ЧОУ Цар Симеон Велики

View all posts by ЧОУ Цар Симеон Велики →