ЧСУ „Цар Симеон Велики“ приемаме и очакваме новите ученици за следващата учебна година

С радост, въпреки извънредната обстановка, в нашето училище продължава записването на ученици за новата учебна година 2020-2021. Приемът е отворен както за подготвителен и 1-ви, така и за 5-и и …

повече

Каква роля играят устройствата в живота на децата и родителите?

През последните години детето получава първото си дигитално устройство на все по-ранна и по-ранна възраст. Данните за България са стряскащи – децата до 5 годишна възраст вече са свикнали с …

повече

Втора Академия за родители

Организатор: ЧСУ “Цар Симеон Велики” Какви са влиянията на взаимоотношенията в семейството върху децата?  Как това рефлектира върху емоционалното им поведение?  Как взаимодействието между родители и учители е в подкрепа …

повече

Академия за родители

Организатор: ЧСУ “Цар Симеон Велики” Как да подкрепяте детето в емоционалното му учене? Каква е ролята на семейството в социално-емоционалното учене? Колко важно е да бъдем част от личностното израстване …

повече