ЧСУ „Цар Симеон Велики“ приемаме и очакваме новите ученици за следващата учебна година

С радост, въпреки извънредната обстановка, в нашето училище продължава записването на ученици за новата учебна година 2020-2021. Приемът е отворен както за подготвителен и 1-ви, така и за 5-и и …

повече