Как премина денят на толерантността в ЧОУ „Цар Симеон Велики”?

В ЧОУ „Цар Симеон Велики” едни от основните ценности, които възпитаваме у нашите ученици, са толерантността и уважението към различните. „Толерантността е уважение, приемане и оценяване на богатото многообразие на културите на нашия свят“, гласи Декларацията за толерантността, приета от ЮНЕСКО.

Именно поради тази причина в нашия събитиен календар добавихме специален ден, в който отбелязваме колко е важно да бъдем толерантни и да подхождаме с разбиране към всеки човек.

„За да има толерантност – трябва да има знания, откритост, общуване и свободата на мисълта, съвестта и убежденията. Светът е шарен и точно затова е красив”, коментира д-р Росица Врабевска, основател на Образователен комплекс „Цар Симеон Велики”.

След преминаване от онлайн към присъствено обучение в началото на декември, учениците от прогимназиален етап имаха поставени различни задачи, свързани с темата.

Учениците от 5. А клас и техният класен ръководител г-жа Вероника Костова изгледаха специален филм за толерантността и след това организираха дискусия върху него.

Можете да видите филма на линка:

Шестокласниците измайсториха „Дърво на толерантността” и обсъдиха важността на това да бъдем толерантни. Вижте снимки:

Преподавателят по немски език г-жа Веселина Костова постави задача на учениците да разучат специална песен, свързана с принципите за толерантност и да създадат постер Wer bin Ich.

В часа на класа, учениците от 7. А клас и техният класен ръководител г-жа Елица Вълчанова изгледаха презентация на тема „Светът е за всички”. В нея се поставят въпросите за равенството, независимо от пола, етноса, културата, семейното положение и статуса в обществото. Учениците обсъдиха качествата, които трябва да притежават, за да се нарекат толерантни, както и върху какво трябва да работят и развиват в бъдеще. Заедно със 7. Б клас изработиха специален постер – очертаха своите ръце и в тях написаха мисли, свързани с темата.

About ЧОУ Цар Симеон Велики

View all posts by ЧОУ Цар Симеон Велики →